SCHŮZKA ohledně PŘEDPLAVECKÉHO KURZU přihlášených dětí se uskuteční 10. 1. 2019 ve třídě Motýlků v 15.30 hod.
Účast zákonných zástupců je nutná.