Projekt „HURÁ DO ŠKOLY“ – spolupráce ZŠ a MŠ

Žáci 8. třídy se zapojili během školního roku v předmětu člověk a svět práce do projektu „Hurá do školy“. Cílem projektu bylo seznámit děti předškolního věku s naší základní školou a usnadnit jim přechod z mateřské školy do 1. třídy. Žáci 8. ročníku postupně připravovali jednotlivá setkání s tímto obsahem:

1. Prohlídka celé budovy školy a společné tvoření.

2. Co budu potřebovat do školy.

3. Názorné ukázky, jak probíhá vyučování.

4. Pravidla ve školní jídelně a seznámení s okolím školy.

Děti z MŠ se hravou formou seznámily s chodem školy a starší žáci si prakticky vyzkoušeli plánování, organizování a komunikaci s mladšími dětmi.

                                                                                                                        J. Šidáková