Návštěva Prahy

5. června žáci osmé třídy vyrazili do Prahy, aby v rámci výuky finanční gramotnosti navštívili Českou národní banku, kde si zopakovali vše důležité o penězích a pokusili se zvednout zlatou cihlu. Součástí exkurze byla také návštěva Neviditelné výstavy, kde si žáci mohli vyzkoušet, jaký je život bez zraku. Celou výstavou je doprovázeli nevidomí lidé a žáci si zkusili, jak se pohybovat ve městě, v lese, po bytě a poznat peníze bez zraku.