Dětský den pro žáky 1. stupně

V rámci předmětu člověk a svět práce si žáci 9. tříd připravili pro mladší spolužáky na pátek 1. 6. Dětský den. Děti z 1. až 5. ročníku postupně absolvovaly 8 zajímavých disciplín, jako je „opičí dráha“, rozeznávání předmětu po hmatu, přetahování lanem a jiné. Radost měli nakonec všichni: mladší žáci ze soutěží a z odměn a starší žáci – pořadatelé – ze zdařilé akce.

J. Šidáková