Potvrzení na daně

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v mateřské škole vystavuje zástupkyně za MŠ. Nahlaste zájem o potvrzení u učitelek.