Projekt – Historie Golčova Jeníkova – historické budovy

Žáci V. A třídy se účastnili projektu o historii Golčova Jeníkova. V hodinách ČJ, M, ČAJS, HV a VV se přenesli v čase a snažili se získat informace o vzniku naší obce a o její historii napříč stoletími. Prvotně vycházeli z pověstí, které vyprávějí o událostech z okolí naší obce. Pracovali s textem a k němu plnili úkoly na pracovních listech. Vyvrcholením byla skupinová práce, která se vztahovala k jednotlivým historickým budovám z našeho města. Poté svoji práci prezentovali ostatním spolužákům. O hodině výtvarné výchovy se členové každé skupiny pokusili jednotlivé budovy podle obrázku namalovat. Všichni zjistili, že historie našeho města je velmi zajímavá.

                                                                                                                                                                    H. Klepačová