První školní zvonění pro prvňáčky

V pondělí 4. 9. slavnostně přivítal prvňáčky v naší škole hejtman Kraje Vysočina pan Jiří Běhounek, pan starosta Mgr. Vlastimil Marušák, pan ředitel ZŠ Mgr. Luděk Ježek, paní zástupkyně Ing. Eva Hrubá a patronka školy paní Jarmila Kratochvílová.
Všichni dětem popřáli hodně úspěchů, nových kamarádů a rodičům radost ze svých školáků. Paní učitelky poděkovaly za dárky od Kraje Vysočina – Bezpečný kufřík a stavebnici Roto. Pan hejtman dětem ještě předal pěknou knížku prvního čtení.
V 1. A a v 1. B zasedlo do lavic celkem 33 prvňáčků, kterým přejeme spoustu nových zážitků a hlavně jedniček.