Deváťáci v 1. třídě

5. září hned ráno se žáci devátých tříd vydali do prvních tříd, aby přivítali své nové spolužáky a předali jim malé vlastnoručně vyrobené dárečky. Seznámili je také s tím, že časem se budou učit i cizí jazyky, proto je přivítali i v němčině a angličtině. Bylo to milé setkání.

                                                                                                                           Eva Hrubá, Martin Zezula