TŘÍDNÍ FOTKY BUDOU V ZÁŘÍ.

VŠEM PŘEJEME SLUNÍČKOVÉ LÉTO.

ŠKOLNÍ ROK ZAČÍNÁ 4. 9. 2017.