Angličan v naší škole

Setkat se, zpívat, soutěžit a mluvit se skutečným občanem Velké Británie měli možnost žáci od 3. do 9. třídy v závěru června. Sympatický Neil navštívil naši školu dokonce dvakrát, jeho program byl velmi dobře připravený a žáky pobavil i vzdělal. Přesvědčili se, že učit se cizí jazyk je velmi potřebné.

                                                                                                                                                       Eva Hrubá