UPOZORNĚNÍ – ZMĚNA INKASA

Pro nový školní rok 2017/18 budou obědy placeny zálohově – vždy k 20. v měsíci. První inkaso proběhne k 20. srpnu na měsíc září. Pokud k 31. 8. 2017 a dále k poslednímu dni v měsíci nebudou obědy uhrazeny, následující den systém nepustí žáka na oběd.