Provoz MŠ o hlavních prázdninách

Provoz bude probíhat ve třídě a šatně Berušek od 3. 7. do 21. 7. a od 14. 8. do 1. 9. 2017 (6.15 – 16.00)
Mateřská škola bude uzavřena od 24. 7. do 11. 8. 2017.
Úplata za vzdělávání za červenec a srpen proběhne inkasní platbou v daném měsíci.