Návštěva IV. A v knihovně

Dne 24. 4.2017 navštívili žáci IV. A městskou knihovnu. Paní Jaroslava Malá si pro ně připravila zajímavou besedu o knihách. Nejprve se dozvěděli, jak lidé zaznamenávali své poznatky od pradávna až po dnešní dobu. Poutavě jim přečetla úryvky z nových dětských knih. Seznámili se též s provozem místní knihovny. Vyvrcholením byla jejich práce ve skupinách, kde plnili různé literární úkoly. Děkujeme za přínosnou spolupráci.

                                                                                                                                                                      Hana Klepačová, tř. uč.