Zápis dětí do 1. třídy

Ve dnech 7. 4. a 8. 4. proběhl v naší škole zápis budoucích prvňáčků. Ve čtyřech učebnách byly pro děti připraveny různorodé aktivity. Děti si tak mohly vyzkoušet činnosti, se kterými se budou v 1. třídě setkávat a které je důležité zvládnout pro úspěšné zahájení školní docházky. Zápisu se zúčastnilo 35 dětí. Po jeho absolvování dostal každý drobný dárek.

L. Horáková a R. Trachtová

   

Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018 najdete zde.