Předplavecký kurz

SCHŮZKA ohledně PŘEDPLAVECKÉHO KURZU přihlášených dětí

se uskuteční 10. 1. 2017 ve třídě Motýlků v 15.30 hod.

Účast zákonných zástupců je nutná.