Logopedická depistáž v MŠ

Ve středu 9. 11. 2016 dopoledne přijede do mateřské školy

logopedka Mgr. Kamila Krondráfová.

Provede logopedickou depistáž u přihlášených dětí.