Výsledky dotazníku pro rodiče

V červnu byli zákonní zástupci vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků týkajících se celkového náhledu rodičovské veřejnosti na práci mateřské školy. Výsledky si můžete přečíst zde.

Všem rodičům, kteří vyjádřili své názory, ať kladné či záporné, velmi děkujeme. Vaše podněty jsou pro nás velmi důležité, posunou nás dopředu, ke zlepšení. Vaše názory nám dodají chuť a elán do další práce.

Děkujeme. Vladislava Vlčková