Organizační informace

Ráno se děti schází ve třídě Berušek. Nejdéle v 7.00 hod. odchází do svých tříd.

Odpoledne se také schází ve třídě Berušek a to nejdříve v 15.00 hod.

Budova se z bezpečnostních důvodů zamyká od 8.00 do 12.15 a od 13.00 do 14.00 hod.

Vyzvedávání dětí jdoucích po obědě domů:

Prosíme, z organizačních důvodů si choďte pro děti ze Sluníček a Žabiček ve 12.15 hod.,

z Berušek a Motýlků ve 12.45 hod.

Děkujeme.