Upozornění

V souvislosti s výskytem virové hepatitidy typu A v Jihomoravském kraji obdržela naše škola informační dopis Krajské hygienické stanice kraje Vysočina. Jeho znění si můžete přečíst zde. Žáci byli během vyučování poučeni o zásadách prevence tohoto onemocnění.