Kroužky ve školním roce 2016/2017

V tomto školním roce nabízíme žákům naší školy tyto kroužky:

KROUŽEK LOGOPEDIE – K. Nalezinková, pondělí 12.15 – 13.15 h

KROUŽEK ANGLICKÉHO JAZYKA (pro 2. ročník) – L. Klempířová, pondělí 12.10 – 12.55 h

KROUŽEK FLORBALU (pro 1. – 4. ročník) – J. Blabolil, pondělí 15.15 – 16.45 h, pátek 15.00 – 16.00 h

KROUŽEK FLORBALU (pro 8. – 9. ročník) – J. Blabolil, úterý 15.00 – 16.30 h, pátek 13.30 – 15.00 h

KROUŽEK VYŠÍVÁNÍ – R. Trachtová, pondělí 12.10 – 13.10 h

DIVADELNÍ KROUŽEK – H. Čiháková, H. Klepačová, J. Šindelářová, středa 12.30 – 13.30 h

KROUŽEK LOGIKY – M. Nigrinová, pondělí 12.10 – 13.10 h

HRA NA FLÉTNU – L. Horáková, úterý 12.10 – 13.10 h

KROUŽEK RUSKÉHO JAZYKA – T. Honkyšová, úterý 15.00 – 16.00 h

Zájemci se mohou hlásit u jmenovaných vyučujících do 16. září 2016. Výuka začne v měsíci říjnu.