Beseda na téma „Prevence HIV“

Ve spolupráci se Společností pro plánování rodičovství a sexuální výchovu jsme zorganizovali besedu na téma „Prevence HIV“. Beseda byla určena pro žáky 8. a 9. ročníků. Žáci se seznámili s možností přenosu viru HIV. Byli poučeni o tom, co je to rizikové chování, které způsobuje nakažení člověka touto dosud neléčitelnou nemocí. Získali také informace, kam se obrátit a kde hledat pomoc.

                                                                                     A. Víšková

DSC_0582    DSC_0586