Entries by Monika Ortová

Docházka do MŠ

Prosíme, nahlaste ve svých třídách do 30. 9. 2020 docházku svého dítěte na PODZIMNÍ PRÁZDNINY, které jsou ve čtvrtek 29. 10. 2020 a v pátek 30. 10. 2020. Děkujeme.

Logopedická depistáž – 18. 9. 2020

Depistáž provedou odborníci z SPC Velké Meziříčí zdarma. Vyšetření proběhne 18. 9. 2020 dopoledne v MŠ. Kontrolní vyšetření bude provedeno u dětí, které absolvovaly logopedickou depistáž v loňském školním roce, a rodič nemusí mít souhlas s vyšetřením. Nově bude vyšetření provedeno u dítěte, které zákonný zástupce nahlásí u logopedické asistentky ve své třídě (třída Motýlci […]

Schůzky v MŠ

Zveme všechny rodiče na informativní schůzky třída Žabičky     7. 9. 2020 od 15.00 hod. třída Berušky    8. 9. 2020 od 15.00 hod. třída Motýlci     9. 9. 2020 od 15.00 hod. třída Sluníčka    10. 9. 2020 od 15.00 hod. Schůzky se uskuteční v altánu školní zahrady. Za nepříznivého počasí budou ve svých třídách.

Předávání vysvědčení

Vysvědčení se bude rozdávat žákům 1. až 8. třídy v pátek 26. 6. 2020 v 8.00 hodin. Třídní učitelé se se svými žáky setkají před školou a tam jim rozdají vysvědčení. Žáci 9. třídy se sejdou v aule školy v 8.30, kde jim bude předáno vysvědčení a budou oceněni nejlepší z nich. Ti, kteří si své vysvědčení ze závažných […]