Entries by Markéta Moravcová

Exkurze do Prahy

Výlet vlakem do Prahy se konal 12. 10. 2021. Navštívili jsme Pražský hrad, Vladislavský sál, chrám sv. Víta a Zlatou uličku. Do Prahy jsme dorazili kolem 9.30 a poté jsme měli rozchod na Václavském náměstí. Po něm jsme jeli tramvají na Pražský hrad. Na Hradě jsme navštívili Vladislavský sál, ve kterém se dříve konaly rytířské […]

Přerušení provozu školní družiny v době podzimních prázdnin

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, příspěvkové organizace, Golčův Jeníkov podle § 8 vyhlášky MŠMT ČR č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, přerušuje po projednání se zřizovatelem provoz školní družiny v době podzimních prázdnin od 27. 10. 2021 do 31. 10. 2021. V souladu s řádem školní družiny je školní družina v provozu vždy ve dnech školního vyučování.

Září – na léto jde stáří

Další prázdniny jsou za námi. Školy opět přivítaly známé tváře, ale i spousty nových. Jsou to prvňáčci. Těší se, ale zároveň jsou i ustrašeni, co je vlastně v té škole čeká. My v ŠD jsme je pěkně přivítali a seznámili se vším, co je třeba vědět. Ať už se to týká bezpečnosti, provozu, hygieny atd.  Ale […]

Národní plán doučování – informace pro rodiče

Národní program doučování nabízí a financuje v období září-prosinec 2021 všem zájemcům ve školách doučování šité na míru. Cílem je zmírnit negativní dopady chybějící prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Věříme, že doučování může přinést mnohým žákům úspěch a uznání. Je to šance… Je primárně určeno pro žáky ohrožené školním neúspěchem, což je prakticky každý, kdo cítí, […]

Platby za školní družinu

Poplatek za ŠD: 350,- Kč za jedno pololetí školního roku, kdo chodí pouze ráno 60,- Kč za jedno pololetí školního roku. Platbu za 1. pololetí je nutné uhradit do konce září. Platbu za 2. pololetí je nutné uhradit do konce ledna. Lze uhradit i celý školní rok 700,- Kč, ranní 120,- Kč do konce září. […]

, ,

Informace pro rodiče a žáky k zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče, milí žáci, prázdniny utekly jako voda, blíží se podzim a s ním i zahájení nového školního roku. Věříme, že bude mnohem klidnější než předchozí dva roky. Školní rok 2021/2022 bude zahájen 1. 9. v 8.00 hod. ve třídách. Provoz školy se řídí nařízeními MZD a MŠMT, kterým se žádná škola nevyhne. Manuál je zveřejněn na […]