ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZA MĚSÍC ČERVENEC A SRPEN 2024

Na základě vyhlášky 14/2005 Sb., §6, odst.5,, jak vyplývá z pozdějších změn, byla stanovena ředitelkou školy výše úplaty za předškolní vzdělávání

za měsíc červenec: celodenní docházka 60,- Kč

za měsíc srpen: celodenní docházka 70,- Kč

Úplata za červenec a srpen 2024 se provede hotovostní platbou v kanceláři MŠ od 17.6. do 21.6.2024 a týká se pouze přihlášených dětí.