Logopedická depistáž

V mateřské škole proběhne ZDARMA 5.1.2024 dopoledne od 9.30 hod. logopedická depistáž provedená speciálním pedagogem-logopedem.

Na tuto depistáž je možné přihlásit dítě, které nenavštěvuje logopeda, a dítě, které jde na překontrolování. Na tuto depistáž je nutné mít souhlas, který si podepíšete u třídních učitelek, které vedou Logohrátky (Soňa Šulcová, Vlasta Vávrová, Romana Maliňáková, Šárka Chámová).