Hurá do školy 1

V pátek 29. dubna přivítali žáci 8.A v místní školní družině naše předškoláky. Cílem setkání bylo ukázat budoucím prvňáčkům prostředí školní družiny, do kterého bude od září většina z nich chodit. Žáci si pro předškoláky připravili rozličné úkoly. Prvním z nich bylo určit, co patří či nepatří do školní aktovky. Druhým úkolem bylo vytvořit záložku ve tvaru tužky. Děti si z nastříhaných barevných proužků měly vyrobit vlastní pastelku, kterou si po dokončení podepsaly a odnesly domů. Třetím úkolem bylo vybarvit libovolný obrázek, který se dětem líbil. Po splnění všech úkolů si předškoláci ve družině zahráli několik her. Děti byly šikovné, žáci z 8.A byli k dětem pozorní. Setkání se vydařilo, bylo přínosné pro všechny účastníky.

Jiří Blabolil