ředitelské volno

Po dohodě se zřizovatelem ředitelka školy vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve dnech 31. ledna a 1. února 2022 pro 2. stupeň základní školy ředitelské volno.