Environmentální výchova na naší základní škole

Hmyzu v posledních letech ubývá závratnou rychlostí a vědci varují, že by mohl do sta let vyhynout, což by způsobilo naprostý kolaps našeho ekosystému. Každý může pomoci jeho úbytek zpomalit, třeba tak, že mu poskytne místo k bydlení.

Toto zjištění nás vedlo k zorganizování celoškolního projektu: Pomozte zachránit hmyz. Budou se na něm podílet všechny děti od nejmenších až po deváťáky.

První část začala v podzimních měsících, kdy jsme instalovali okolo školy osm hmyzích hotelů a čtyři záhony. Ve spolupráci s technickými službami je budeme plnit hlínou.

Ve druhé fázi osejeme záhony lučním kvítím a dalšími rostlinami, které budou svojí vůní a pestrobarevnými květy lákat zjara hmyz.

Pak už zbývá jen pozorovat, kdo se v hotelech zabydlí.