Logopedická depistáž – změna termínu

Logopedická depistáž měla proběhnout 1. 10. 2021. Neproběhla. O změně termínu jsme nevěděli (technické problémy).

Náhradní termín bude 19. 11. 2021 od 9.15 hod. v mateřské škole.

Mateřská škola i Krajské koordinační centrum logopedické péče ve školství (SPC při ZŠ a SŠ Březejc) se omlouvá za vzniklé problémy.