Národní plán doučování – informace pro rodiče

Národní program doučování nabízí a financuje v období září-prosinec 2021 všem zájemcům ve školách doučování šité na míru.

Cílem je zmírnit negativní dopady chybějící prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Věříme, že doučování může přinést mnohým žákům úspěch a uznání. Je to šance…

Je primárně určeno pro žáky ohrožené školním neúspěchem, což je prakticky každý, kdo cítí, že by mu doučování pomohlo.

Doučování bude probíhat ve skupinkách i individuálně na 1. i 2. stupni. Povedou je pedagogičtí pracovníci školy. Doučování může probíhat z každého předmětu, o který budete mít zájem, prioritně z českého jazyka, matematiky, cizích jazyků a dalších naukových předmětů.

Co dělat v případě zájmu?

Můžete rovnou oslovit třídní učitele nebo vyučující jednotlivých předmětů (osobně, písemně přes EŽK či email) a domluvit se s nimi. Stejně tak budeme my oslovovat žáky a nabízet jim tuto vzdělávací příležitost.

 

Zahájení: předpoklad v týdnu od 13. 9. 2021

Doučování je pro žáky zdarma.

Přejeme všem klidný a zdravý start do nového školního roku 2021/2022.