Informace k ošetřovnému pro rodiče dětí mateřských škol

Žadatel vyplní on-line tiskopis k uplatnění nároku na ošetřovné – tj. pečující osoba, poté předloží svému zaměstnavateli, který jej předá po doplnění příslušných údajů místně příslušné OSSZ.

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

Mateřská škola tiskopisy nevydává, ani nepotvrzuje.

Doporučujeme si projít všechny informace na portálu ČSSZ, je zde zveřejněna i vzorová vyplněná žádost – viz odkaz:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu