Informace k hodnocení žáků za 1. pololetí školního roku 2020/2021 a k předávání vysvědčení

Za 1. pololetí školního roku 2020/2021 budou žáci a žákyně hodnoceni na vysvědčení známkou. 28. 1. 2021 obdrží všichni zákonní zástupci žáků 3. – 9. ročníků do elektronické žákovské knížky výpis vysvědčení. Žáci a žákyně tento výpis obdrží první den návratu k prezenční výuce od třídních učitelů. Žákům 1. a 2. ročníku bude výpis vysvědčení předán 28. 1. 2021 ve škole.

V pátek 29. 1. 2021 jsou jednodenní pololetní prázdniny. Od 1. 2. do 5. 2. 2021 jsou jarní prázdniny.

Výuka bude pokračovat podle pokynů Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví podle vývoje epidemiologické situace.

Sledujte informace na webových stránkách školy.