Úplata za předškolní vzdělávání – vratky za prosinec 2020

Oznamujeme, že od 6. 1. 2021 vracíme v kanceláři MŠ proti podpisu poměrnou část z úplaty za předškolní vzdělávání za prosinec 2020.