Možnost zapůjčení tabletů a notebooků pro distanční výuku

Základní škola nabízí žákům zapůjčení tabletů a notebooků pro zapojení do online výuky. Před zapůjčením bude sepsána smlouva o výpůjčce, kterou podepíše zákonný zástupce žáka.

Toto zařízení bude využito výhradně pro účely výuky. Zákonný zástupce se také zavazuje, že bude zapůjčené zařízení chránit před ztrátou nebo poškozením.

Zapůjčení je možné již od 2. 11. 2020 v základní škole od 10.30 hod. do 12.00 hod. nebo po telefonické domluvě v jiný den. V případě zájmu kontaktujte vedení základní školy na telefonních číslech: 569 442 529 nebo 732 117 870.