Pokyny pro organizaci výuky na 2. stupni základní školy

Na základě rozhodnutí vlády ČR, ministerstva zdravotnictví, školství a po dohodě se zřizovatelem vydáváme následující pokyny:

V týdnu od 12. 10. do 16. 10.  2020 bude ve třídách 6. A, 6. B, 7. A a 7. B probíhat prezenční výuka (žáci budou přítomni ve škole). Výuka bude podle upraveného rozvrhu (bez tělesné výchovy).

Ve třídách 8. A, 8. B, 9. A a 9. B bude probíhat distanční výuka, žáci budou plnit zadané úkoly podle pokynů vyučujících doma.

Školní jídelna je v provozu.

Žáci, kteří budou mít distanční výuku, mají nárok na oběd, který si sní ve školní jídelně, a to v době od 12.45 – 13.30 hod.

Ostatní děti si obědy odhlásí samy.

V týdnu od 19. 10. do 23. 10. 2020 se třídy vystřídají.

Na 26. 10. a 27. 10. vyhlašuje MŠMT volno pro žáky 1. i. 2. stupně základní školy.

Informace o organizaci výuky v období od 2. 11. 2020 budou včas oznámeny v elektronické žákovské knížce a na webových stránkách naší školy.