Hodnocení prospěchu a chování žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Informace k hodnocení prospěchu a chování žáků si můžete přečíst zde.