Nové ceny obědů

Od 1. 6. 2020 se mění ceny obědů.

 

Cizí strávníci                      73,- Kč

 

První platba proběhne 20. května 2020 na červen.

Pokud máte na inkasu u svého účtu limity je třeba je navýšit.

 

Od 1. 9. 2020 se mění ceny obědů.

 

3 – 6 let (MŠ)                      39,- Kč

7 let (MŠ)                            43,- Kč

7 – 10 let (I. stupeň)           27,- Kč

11 – 14 let (II. stupeň)        29,- Kč

15 let (II. stupeň)                30,- Kč

 

První platba proběhne k 20. srpnu 2020.

Pokud máte na inkasu u svého účtu limity je třeba je navýšit.