Prosíme o zaplacení úplaty za ŠD na 2. pololetí do 21. 2. 2020.