Předplavecký kurz

SCHŮZKA ohledně PŘEDPLAVECKÉHO KURZU, který bude probíhat od 31. 1. do 16. 4. 2020, se týká přihlášených dětí ze třídy MOTÝLKŮ. Schůzka se uskuteční 16. 1. 2020 v 15 hod. ve třídě Žabiček. Účast zákonných zástupců je nutná.