Úplata za předškolní vzdělávání na hlavní prázdniny 2019 se platí v hotovosti v týdnu 17. 6. – 21. 6. 2019 u zástupkyně za MŠ.

Platí pouze přihlášené děti.

Výše úplaty je k nahlédnutí v sekci Školka, složka Dokumenty.