Kurz první pomoci

V dubnu absolvovali žáci a žákyně 8. ročníku kurz první pomoci, který organizuje ČČK.

Osmáci jsou ve věku, kdy si uvědomují cenu lidského života. Naučili se základní úkony vedoucí k jeho záchraně. Prakticky si mohli vyzkoušet péči o postižené a zraněné osoby do doby jejich předání profesionálním záchranářům. Nedílnou součástí kurzu je také nácvik aktivace zdravotnické záchranné služby – tedy zvládnutí zásad tísňového volání.

Celý kurz bude zakončen 27. května, kdy se děti seznámí s prací místních hasičů a záchranářů. Prohlédnou si vybavení hasičského vozu a sanitky záchranné služby.

                                                                                                                                                                             Mgr. A. Víšková