Keramická dílna na naší škole

Od listopadu tohoto školního roku máme v naší škole možnost tvořit z keramické hlíny. Děti se učí pracovat s keramickou hlínou (zpracování, válení, modelování, šlikrování) a používat nejrůznější pomůcky (vykrajovátka, nožíky, špejle, dlabátka,…). Osvojují si proces výroby keramiky (přežah, ostrý výpal) a její dotvoření (burel, fepren, glazura). Práce v dílně se líbí dětem i dospělým. Výsledkem snažení jsou krásné výrobky.

R. Trachtová