Jarní dílna

Odpoledne 23. května jsme se s rodiči a žáky 2. tříd opět sešli při společném tvoření. Začátek nám zpříjemnily děti navštěvující kroužek hry na flétnu zahráním několika lidových písní.
Dílna byla tentokrát zaměřena na práci s textilem. V příjemné tvořivé atmosféře jsme šili bílé kočičky z filcu, které si všichni s úsměvem odnášeli domů.
Děkujeme za příjemné společné odpoledne.

L. Horáková, R. Trachtová