Zápis do 1. třídy a Dny otevřených dveří

Zápis dětí do 1. třídy se na naší škole bude konat v pátek 13. 4. 2018  (14 – 17 hodin) a v sobotu 14. 4. 2018 (9 – 11 hodin) v přístavbě ZŠ. K zápisu je nutné se dostavit i v případě, že žádáte odklad povinné školní docházky. S sebou vezměte občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte a zdravotní průkaz dítěte.

Bližší informace najdete v části 1. třída – Zápis na webu naší školy.

V době zápisu proběhnou na naší škole Dny otevřených dveří. Všechny srdečně zveme.