„Škola nanečisto“

Zveme předškolní děti (řádné předškoláky) a jejich rodiče ve čtvrtek 22. 2. 2018 od 15.15 do mateřské školy na „ŠKOLU NANEČISTO“. Zde si děti budou moci vyzkoušet hravou formou své zkušenosti, znalosti a dovednosti potřebné k zápisu k povinné školní docházce. Prosíme, nahlaste ve svých třídách účast na této akci do 16. 2. 2018. Podrobné informace o organizaci této akce budou včas oznámeny.