Předplavecký kurz

Schůzka ohledně přeplaveckého kurzu přihlášených dětí se uskuteční 11. 1. 2018 ve třídě Motýlků v 15.30 hod.
Účast zákonných zástupců je nutná.