Vánoční návštěva kostela

V úterý 19. 12. 2017 žáci 1. stupně navštívili kostel sv. Františka Serafínského, kde si prohlédli vánočně vyzdobený interiér. Nejzajímavější byl krásný vyřezávaný betlém a velrybí kost nad vstupním portálem. Pro některé děti to byla první návštěva této jeníkovské památky.

L. Klempířová