Pod hladinou šupina

„Kapřík“ je hlavní téma vánoční výstavy probíhající v Městském muzeu Chotěboř. Do její realizace se zapojily školy, zájmové kroužky a široká veřejnost. Během podzimu v muzeu nashromáždili více než 1500 kapříků rozličných velikostí, materiálů a použitých technik. Ze všech těchto rybiček vznikla vánoční výstava, kterou jsme společně navštívili. Výstava byla velice pěkná a inspirativní.

R. Trachtová a L. Horáková