Projekt Svět kolem nás – Vietnam

V úterý 31. října 2017 žáci druhého stupně navštívili výukový program o Vietnamu. Dozvěděli se tak mnoho o každodenním životě lidí v regionu Jihovýchodní Asie, o přírodě deštného lesa, pěstování čaje i rýže a o historii války ve Vietnamu. Načerpané informace budou moci využít v hodinách zeměpisu, přírodopisu i dějepisu.

                                                                                                                                                        M. Johnová