Schůzky v MŠ

Informativní schůzky pro jednotlivé třídy:

třída Sluníčka – 14. 9. 2017 v 15.00 hod.
třída Berušky – 11. 9. 2017 v 15.00 hod.
třída Motýlci – 12. 9. 2017 v 15.00 hod.
třída Žabičky – 13. 9. 2017 v 15.00 hod.